Nové úrazové pojištění u ČSSZ by mohlo být nejdřív v r. 2020

ilustrační foto: Photorack

Nové úrazové pojištění v Česku, které by měla zajišťovat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), by mohlo začít fungovat nejdříve v roce 2020. Počítá s tím návrh obrysů zákona, který připravilo ministerstvo práce.

ilustrační foto: Photorack

Věcný záměr normy zveřejnila na svém webu vláda. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven, nově by pojistné odváděli sociální správě. Ta by jim měla pak proplácet částky, které vydali na odškodném lidem po pracovním úrazu, s nemocí z povolání, nebo pozůstalým po nich.

O tom, že by úrazové pojištění měla převzít od Česká pojišťovny a Kooperativy ČSSZ, rozhodla loni v prosinci vláda. Ve hře byly původně čtyři návrhy. Podle nich pojištění měla mít na starosti buď ČSSZ, nová úrazová pojišťovna, všechny komerční pojišťovny, nebo zdravotní pojišťovny. Tripartita se na variantě neshodla. Koaliční rada pak doporučila buď všechny pojišťovny, nebo ČSZZ.

Podle záměru zákona by se měl dál pojišťovat zaměstnavatel. Pojistné by správě odváděl buď čtvrtletně jako dosud, nebo každý měsíc. Pracovníkům po úrazu či s nemocí z povolání, případně pozůstalým by také poskytoval náhradu škod. Správa by mu vydané prostředky refundovala. Zaměstnanec má právo na náhradu za ztrátu výdělku, za bolest a ztížení uplatnění, za léčbu i věcné škody. Nemusí o to zaměstnavatele žádat. Pokud podnik zanikl, vyplatí náhrady správa.

Podle první navrhované varianty by se sazby pojistného měnit neměly, podle druhé by se dva roky po účinnosti zákona měly zavést bonusy a malusy podle „jednoznačných pravidel hodnocení“ pracovní úrazovosti a nemocnosti.

ČSSZ má registry pojištěnců a zaměstnavatelů, kteří hradí nemocenské a důchodové pojištění. Zaměstnavatelský registr by se doplnil ještě o údaje pro úrazové pojištění. Existovat by měl i informační systém, evidoval by pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Do prevence úrazů by mělo putovat šest procent vybraného pojistného, což je asi 455 milionů. Suma by se rozdělovala podobně jako evropské peníze, využila by se na projekty ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Šest procent pojistného by pak šlo i na rehabilitaci zraněných či nemocných, aby se mohli vrátit zpět do práce, nebo si najít nové místo.

Ministerstvo navrhuje, aby byl zákon účinný nejdřív od roku 2020. Další dva roky by pak mohlo trvat přechodné období. Připomínky k zákonu mohou ministerstva, odboráři, zaměstnavatelé či pojišťovny dávat do poloviny června. Pak by materiál měl projednat kabinet a měly by se začít chystat paragrafy. Kdy by měl být výsledný zákon hotov, není jasné. V legislativním plánu ministerstva práce pro letošek není. Volby se mají konat příští rok na podzim.

Nový zákon o úrazovém pojištění Česko už mělo. Začal platit v roce 2006, nikdy ale nebyl účinný. Účinnost se totiž kvůli neshodám několikrát odkládala, naposledy na leden 2017. Nakonec se norma zrušila. Podle zákona měla pojištění zajišťovat ČSSZ. Pojistné měla vybírat jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání pak měla hradit rentu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.