Olomoucký kraj chce zrušit domov pro postižené

Velehradské Vincentinum, domov pro osoby se zdravotním postižením, se zřejmě zruší. Podle starosty proto, že domov není spjat se žádnou státní ani evropskou dotací.

Krajští radní už v červenci odsouhlasili tři kroky vedoucí k zániku. Vincentinum dostalo okamžitý zákaz přijímat nové klienty. V následujících čtyřech letech pak má dojít k postupnému sloučení služby s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská. Posledním krokem je opuštění současného sídla, záměr kalkuluje s termínem do roku 2023. Avšak jaké bude další využití krajské budovy, to už plán kraje neříká. Důvodem ke zrušení Vincentina je podle dokumentu, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, fakt, že domov není zatížen závazkem udržitelnosti, tedy že není spjat se žádnou státní ani evropskou dotací…

„Po opuštění objektu v něm nemůže být provozována ústavní pobytová sociální služba. Současná kapacita domova je 47 lůžek a v rámci transformace domova se nyní předpokládá přechod osmnácti uživatelů do služby chráněné bydlení. Zbývající kapacita devětadvaceti lůžek bude postupně snížena přirozeným úbytkem a následně přestěhováním uživatelů do jiných vhodných služeb, zejména DOSP Velehrad -Buchlovská,“ uvádí dokument z dílny radní pro sociální oblast Michaely Blahové.

„Vincentinum se má jako jediné ze zařízení pro handicapované zrušit, přestože má tak dobré podmínky,“ diví se starosta Velehradu Aleš Mergental. A pokračuje: „Vybrat zařízení ke zrušení jen proto, že nemá žádný dotační závazek, žádnou dobu udržitelnosti, tomu nerozumím. Služba funguje výborně, je na vysoké úrovni, lidé o ni mají zájem, je hodnocena jen kladně také nejrůznějšími kontrolami. Obec Velehrad proto minulý týden uvedla v dopisu adresovaném krajské radě, že považuje za velmi smysluplné zachovat fungování Vincentina stejně jako zařízení Velehrad – Buchlovská. Domníváme se, že v tomto případě není zrušení nezbytně nutné. Kdyby bylo zařízení ve špatném stavu a na opravu nebyly peníze, tak tomu rozumím. Ale v případě, kdy všechno funguje, jak má, tak ne.“

Obec Velehrad, která je dnes opatrovníkem pro celkem dvaadvacet klientů Vincentina, šestačtyřicet seniorů v DOZP Buchlovská a také čtveřici žijící v chráněném bydlení v Uherském Hradišti-Jarošově, má mezi ostatními obcemi spojenými se sociální péčí zvláštní postavení. Na rozdíl od jiných, kde většinou mají z nárůstu handicapovaných spoluobčanů obavy, ve Velehradě jsou zdravotně postižení lidé integrovanou součástí obce. Historie sociálních služeb tady spolehlivě funguje už od roku 1927.

„Handicapované, kteří se pohybují v obci, tady každý bere za samozřejmost. Téměř v každé rodině se najde někdo, kdo v zařízení sociální péče pracoval nebo pracuje. Také děti mají k handicapovaným kladný vztah. Tělesně postižení jsou pravidelnými účastníky přednášek, výstav, vernisáží, koncertů, karnevalů, zkrátka jsou naprostou, reálnou součástí obce. Tomu pomáhá také gymnázium, jehož studenti v rámci dobrovolnické činnosti pomáhají, což kultivuje jejich hodnoty a sociální cítění,“ říká starosta Mergental.

Ředitelka Vincentina Milena Marečková má obavy z reakcí klientů. „Nechceme, aby prožívali dlouhé čtyři roky plné stresu. I nadále jim budeme poskytovat péči a podporu, na kterou jsou zvyklí a kterou potřebují. Důležitý je teď i postoj zaměstnanců, kteří jsou s klienty v denním kontaktu a dokážou jejich obavy eliminovat a vyvrátit. A doufám, že zdravý rozum nakonec zvítězí,“ uvedla ředitelka.
Podle starosty Mergentala je zarážející také fakt, že kraj zatím nemá představu o využití prázdného Vincentina. „Považujeme to za velké nebezpečí. Dům může zůstat prázdný a nemusí se nalézt nějaké využití. Kraj přitom do něj velmi významně investoval,“ upozornil Aleš Mergental.

Proti plánům hejtmanství se už bouří také krajská opozice. „Zásadně nesouhlasím s rušením Vincentina a věřím, že se nám podaří tento záměr zvrátit v krajském zastupitelstvu. Vedení kraje mluví o transformaci sociálních služeb. Ale v tomto případě by většina klientů Vincentina skončila ještě v kapacitně větším zařízení nebo byla přesunuta zcela jinam. A to pokládám za neomluvitelný hazard s osudem a zdravím těchto lidí,“ uvedl krajský zastupitel za Soukromníky Michal Dvouletý.

Dobrý den s kurýrem

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.