Odlehčovací služba v SeniorCentru SeneCura funguje již půl roku.

ilustrační foto: PhotoXpress

SeniorCentrum na Moravském Předměstí patří do sítě 15 domovů mezinárodní skupiny SeneCura, nabízí ubytování a péči seniorům v rámci registrovaných sociálních služeb. Již půl roku, od 1. července 2020, navíc SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové poskytuje 15 lůžek pro pobytovou odlehčovací službu, díky podpoře Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Magistrátu města Hradec Králové.

Hradec Králové – Společnost SeneCura je největší nestátní provozovatel domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem se špičkovou zdravotní a sociální péčí včetně péče o seniory trpící demencí nebo Alzheimerovou chorobou. V SeniorCentru SeneCura v Hradci Králové najdou klienti moderní ubytování ve dvou nebo třílůžkových nadstandardně vybavených pokojích. Kromě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem nabízí SeniorCentrum Hradec Králové od loňského roku i další sociální službu, která významně pomáhá domácím pečujícím.

„V našem domově nabízíme v rámci pobytové odlehčovací služby celkem patnáct míst pro klienty, kteří jsou závislí na celodenní péči, přičemž nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce. Zájemci mohou kontaktovat naši sociální pracovnici, která jim se vším poradí a pomůže. Zároveň je nutné zdůraznit, že tuto novou službu můžeme nabídnout díky pochopení a spolupráci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Magistrátu města Hradec Králové, kterým patří naše velké poděkování,“ říká ředitel královéhradeckého SeniorCentra SeneCura Ondřej Votroubek.

Odlehčovací služba v SeniorCentru Hradec Králové je určena osobám od 50 let se sníženou soběstačností, z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. Služba pomáhá potřebným v situacích, kdy nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v jeho soběstačnosti, základních úkonech sebeobsluhy a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, přáteli a sociálním prostředím. SeneCura tím podporuje domácí péči a pomáhá ve chvílích, kdy rodina nebo terénní služba nezvládá nepřetržitou péči o člověka zcela závislého na pomoci druhých.

Pečující osoba tak může využít tento čas na potřebný odpočinek nebo k vyřízení soukromých záležitostí.

Hlavním posláním odlehčovací služby je podpora zachování důstojného života a soběstačnosti seniora v příjemném prostředí a poskytovat podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě.

Služby v SeneCura jsou založené na propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. „Naše hodnoty jsou jasně dané – lidskost, úcta a respekt ke klientovi,“ jmenuje Ondřej Votroubek.

Péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách, ti jsou k dispozici 24 hodin denně a zajišťují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

Zdravotní péče je poskytována zdravotními sestrami 24 hodin denně na základě indikace praktického lékaře, u kterého je klient registrován. Na odlehčovací službě není přítomen lékař, uživatel zůstává po dobu pobytu v péči registrujícího praktického lékaře.

„Máme za sebou zkušenosti prvního půlroku trvání služby a můžeme tak toto období zhodnotit. Odlehčovací pobytová služba byla zahájena na začátku prázdnin a její využití probíhalo v několika vlnách, které se odvíjely od úrovní protiepidemických opatření. Nutnost negativních PCR testů pro přijetí do sociální služby bylo pro řadu žadatelů komplikací, zejména při krátkodobých pobytech.

Naprostá většina klientů využívajících službu vyžadovala zajištění zdravotní péče na základě ORP poukazu ošetřujícího lékaře. Počet zájemců o využití služby neustále narůstal, a to i přes omezení plynoucí z protiepidemických opatření. Ze strany rodin i klientů je vysoce hodnoceno bezbariérové vybavení, celková atmosféra a celodenní přítomnost zdravotnického personálu k zajištění podání léčiv dle platné legislativy. Rodinní příslušníci oceňují, že nemusí po dobu pobytu léčiva zajišťovat ani je chystat do dávkovačů. Oceňují také nabídku čerstvých jídel, jejich specifickou úpravu i bezplatnou nabídku enterální výživy,“ zakončuje Ondřej Votroubek.

Hradecký deník

http://hradecky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.