Invalidní důchodce a dodavatel energie poslední instance

illustrator foto: g-point / stock.xchng

Dotaz:

Před časem zkrachoval můj dodavatel elektrické energie. Nyní jsem v
režimu dodavatele poslední instance. Co se nyní bude v mém případě dít?
Jsem invalidní důchodce a bojím se, kolik nyní budu platit.

Odpověď:

V režimu dodavatele poslední instance můžete zůstat půl roku, kdy Vám
bude energii dodávat dodavatel, jenž je určen k dodávce energií v režimu
dodavatele poslední instance. V průběhu tétto doby Vám doporučuji,
abyste si vybral některého dodavatele energií a uzavřel s ním novou
smlouvu, aby jste v režimu dodavatele poslední instance setrval pokud
možno co nejkratší dobu.

Pokud byste měl problémy s úhradou nákladů za energie, pokuste se o
získání příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení nebo o zíískání dávky
mimořádné okamžité pomoci, pokud by byl Váš doplatek za energie vysoký.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.