Příspěvek na mobilitu ve II. stupni

Flickr.com

Dotaz:

Pobírám invalidní důchod II. stupně. Mám nárok na příspěvek na mobilitu?

Odpověď:

Nárok na příspěvek na mobilitu mají držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Přiznání průkazu ZTP či ZTP/P závisí na tom, zda žadatel o jeden z
těchto průkazů má obtíže v oblasti mobility či orientace nebo zda
žadatel trpí poruchou autistického spektra. Skutečnost, že pobíráte ID
II. stupně, není pro přiznání příspěvku na mobilitu rozhodující. Pokud
máte přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P, požádejte na ÚP v místě Vašeho
bydliště o přiznání příspěvku na mobilitu. Nejste-li držitelem jednoho z
těchto průkazů, pokuste se na ÚP v místě Vašeho bydliště požádat o jeho
přiznání.
admin

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.