Lidé nemají povinnost převzít sKarty, tvrdí ombudsman

Lidé pobírající dávky nejsou povinni převzít k jejich vyplácení sociální kartu, tvrdí ombudsman Pavel Varvařovský. Do dne převzetí karty má podle něj navíc příjemce dávky nárok na to, aby mu úřad práce vyplácel dávky dosavadním způsobem.

Veřejný ochránce práv v úterý uvedl, že si lide nejsou povinni ze zákona převzít tzv. sociální kartu. V právním státě lze totiž povinnosti ukládat pouze na základě zákona. A povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla.

Varvařovský současně upozornil, že zákonem není stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. „Přechodná ustanovení k zákonu o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou),“ vysvětlil ombudsman.

Vydáním karty se přitom rozumí její převzetí klientem, což už dříve potvrdil exministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. „Do dne převzetí karty má tedy příjemce dávky nárok na to, aby mu Úřad práce ČR vyplácel dávky dosavadním způsobem. Takovýto postup stanoví, alespoň pro dříve přiznané dávky, i aktuální metodika Generálního ředitelství Úřadu práce ČR,“ doplnil Varvařovský.

Aktuální právní úprava tedy podle něj nebrání zachování výplaty nepojistných sociálních dávek dosavadním způsobem.

„Jinou věcí je, zda respektováním principu dobrovolnosti sKarty, plynoucího ze zákona, neporuší ministerstvo práce a sociálních věcí smlouvu, kterou uzavřelo s Českou spořitelnou na zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a na provozování karty sociálních systémů,“ uvedl dále Varvařovský.

Této smlouvy se nicméně podle něj ministerstvo nemůže dovolávat při postupu vůči příjemcům dávek. „Vůči příjemcům dávek je smlouva mezi ministerstvem a Českou spořitelnou zcela nerozhodná,“ zdůraznil ombudsman s tím, že nárok na výplatu dávky je upraven předpisy veřejného práva, které nelze měnit soukromoprávním ujednáním. Smlouva proto podle Varvařovského nemůže příjemce dávky zavazovat, a to minimálně do okamžiku, kdy sKartu převezme a podepíše souhlas s Českou spořitelnou pro vydání sKarty a otevření platebního účtu.

Skutečnost, že se stát prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí rozhodl zajistit výplatu nepojistných sociálních dávek prostřednictvím soukromého subjektu, navíc podle ombudsmana přináší do vztahu občana a státu zcela nové a zbytečné problémy.

„Vzniká tím jakýsi spletenec soukromého a veřejného práva, v němž se občan obtížně orientuje a není s to rozeznat, jaké povinnosti mu stanoví stát předpisy veřejného práva zákonem) a jaká práva a povinnosti mu vyplývají ze smluvního vztahu s Českou spořitelnou,“ vysvětlil Varvařovský

„Jako veřejnému ochránci práv mi nepřísluší hodnotit technologické aspekty či ekonomické přínosy sKarty. Jsem však přesvědčen, že by stát měl respektovat zákony. Pokud se příjemce dávky z jakéhokoli lidsky pochopitelného důvodu rozhodne sKartu odmítnout, není možné, aby mu stát svévolně výplatu dávky zastavil,“ dodal ombudsman.

Kromě ombudsmana projekt sKarty opakovaně kritizovala i opozice či odbory. Varvařovský také již v srpnu upozornil, že jejich zavedení provází řada protiprávních aspektů. Ombudsman proto vyzval poslance či senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud.

invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.