Onkologové představili imunoterapii. Boj s rakovinou je díky ní úspěšnější

foto: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Imunoterapie a další moderní léčebné postupy mění rakovinu na chronické onemocnění. Upozornili na to čeští onkologové a pacientské spolky. Poskytují ji Komplexní onkologická centra (KOC), v nichž se na léčbě podílí týmy specialistů z různých oborů.

Prof. MUDr. Michael Doubek, zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky LF Masarykovy univerzity vyzdvihl přínos imunoterapie pro hematoonkologii. „Jsme svědky toho, že moderní léčba – ať už jsou to protilátky proti nádorovým buňkám, nebo imunoterapie – pacientům s konkrétními krevními nemocemi významně prodloužila přežití,“ uvedl.

„Pokud jde o imunoterapii, využíváme specifický typ bílých krvinek. Separujeme je z těla pacienta a geneticky je pozměníme tak, aby se naučily rozpoznávat určitý znak v nádorových buňkách. Po nějaké době se takto upravené lymfocyty vrátí zpět pacientovi do krevního oběhu, aby mohly zničit nádorové buňky. Tato náročná léčba je vhodná především u nemocných s lymfomy a s některými typy akutních leukémií, kteří mají velmi odolné onemocnění a jiné léky už u nich nefungují,“ dodal.

Předsedkyně České onkologické společnosti doc. Jana Prausová doplnila, že imunoterapie a další výzkum v léčbě onkologických onemocnění dávají do budoucna velkou naději, že obávané diagnózy se dostanou do kategorie chronických, nikoliv fatálních onemocnění. Přesto by lidé neměli zapomínat na zdravý životní styl a prevenci. „V České republice máme pro několik nejčastějších typů nádorů bezplatné screeningové programy. Z praxe víme, že včasný záchyt skutečně zvyšuje šanci na vyléčení. To je jednoznačný argument pro to, aby lidé tyto programy využívali,“ uvedla.

Do budoucna by ráda viděla ještě těsnější spolupráci praktických lékařů s Komplexními onkologickými centry. „Praktičtí lékaři jsou v první linii – u nic celý proces začíná. Pokud existuje podezření na nádorové onemocnění je důležité, aby lékař pacienta odeslal co nejdříve do Komplexního onkologického centra, kde je adekvátně vyšetřen a diagnostikován. Tým odborníků různých specializací pak určí optimální postup,“ popsala onkoložka.

Onkologický pacientům a jejich blízkým pomáhají v náročném procesu léčby také pacientské spolky. Petra Adámková z Hlasu onkologických pacientů vnímá jako zásadní, aby pacienti měli dostatek informací. I proto se spolek HOP připojil ke kampani Dotek, který pomáhá. „Naší zkušeností je, že lidé často nevědí, jaké jsou jejich možnosti, na co mají nárok, nevědí, kam se mají obracet o radu v praktických záležitostech. Proto jsme, rádi, že jsme se mohli podílet na tom, aby se o imunoterapii dozvěděly tisíce lidí, byť bych jim přála, aby ji nikdy nepotřebovali,“ podotkla.

 

Jak fungují moderní terapie v onkologii?   Moderní terapie, a zvláště imunoterapie, mění donedávna prakticky stoprocentně smrtelné rychle progredující onemocnění v chronickou chorobu, a to vybuzením imunitního systému pacienta, který je pak schopen efektivněji bojovat s onkologickým nádorem. Část pacientů díky imunoterapii nad rakovinou zvítězí. Moderní léčba však dává naději i těm pacientům, kteří na léčbu neodpovědí optimálně, protože zvyšuje jejich šanci dožít se dalšího pokroku a nových léčebných metod.   Konkrétní příklad lze sledovat třeba u melanomu, tedy onkologického onemocnění kůže. Stagnace onemocnění či pokles mortality je jednoznačně způsoben příchodem vysoce účinných metod léčby, jak do adjuvantní fáze léčby, tak do léčby metastatického onemocnění.   Zatímco ještě v nedávné době přežívali pacienti s metastatickým melanomem průměrně 6 až 8 měsíců od diagnózy a pouhá čtvrtina takových pacientů žila déle než jeden rok, dnes se díky výsledkům klinických studií ukazuje, že až 50 % pacientů s touto diagnózou může žít i více než 6 let po zahájení léčby imunoterapií a s dobrou perspektivou dalšího přežití.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.