Černé ovce – Nemoc  

photo on Flickr

ČT 1 – Černé ovce. Vážná nemoc dítěte je noční můrou každého rodiče. I kvůli těmto těžkým životním situacím ale uzavíráme pojistky. Jenže co když nakonec nebojujeme jen s vážnou nemocí, ale i s pojišťovnou?

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Pojišťovnu ČPP jsem si sjednal vlastně z důvodu, že obsahovala v rámci životního pojištění a úrazového i připojištění odpovědnosti.

——————–
Pan Pokorný z Krnova si v roce 2019 sjednal nové životní pojištění kvůli požadavkům zaměstnavatele, který trval na pojištění odpovědnosti za případnou způsobenou škodu. Do nového pojištění u České podnikatelské pojišťovny si mohl přidat i syna, a tak to udělal.

——————–
Jmenuješ se Bruno. A chodíš už do školy?

Bruno POKORNÝ, chlapec
——————–
Ne.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Nechodíš. A kolik je ti let?

Bruno POKORNÝ, chlapec
——————–
Šest.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Jsme platili 15 stovek dohromady i se synem, takže ročně to dělalo asi nějakých 18 000.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
V době uzavření pojistné smlouvy pan Pokorný netušil, že ji bude kvůli synovi brzy potřebovat. Synovi Brunovi byly tehdy necelé tři roky a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl být vážně nemocný. Když se to zjistilo, pojišťovna odmítla vyplatit plnění. Proto se pan Pokorný obrátil na naši redakci. Vše se točí kolem Brunova zdravotního stavu a jeho vývoje.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Vyvíjel se normálně, až lehká motorika byla pomalejší, ale dle doktorů jsme byli furt v tabulkách, takže nebylo žádné podezření, jak je na jejich straně, tak na naší, že by bylo vlastně něco v nepořádku.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Jen psychomotorický vývoj Bruna byl pomalejší. Například v roce a půl ještě nechodil. Proto cvičil Vojtovu metodu.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
A fakt to pomohlo. Cvičili jsme to pravidelně a opravdu začal se stavět prostě a za půl roku začal chodit, že jo. Takže jsem vlastně vnímala, že stačilo jenom tady tohle a byl prostě zdravé dítě.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Všichni byli v klidu. I podle lékařů byl Bruno zdravý. V té době pan Pokorný uzavřel u České podnikatelské pojišťovny onu životní pojistku. O další půlrok později na pravidelné kontrole u lékaře si všichni všimli, že se Bruno nestandardním způsobem zvedá ze země. A to tehdy vedlo ke krevním testům.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Trvalo to tři měsíce, než nám vlastně diagnózu potvrdili.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Rok po podepsání pojistné smlouvy se rodiče Bruna dozvěděli zdrcující zprávu, že jejich syn má velmi vážnou genetickou nemoc, na kterou není žádný lék.

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Duchenneova svalová dystrofie je vlastně vzácné onemocnění svalů, je to onemocnění vrozené a projevuje se tak, že člověk postupně ztrácí veškerou svalovou sílu a má plně omezenou vlastně pohyblivost. Ke všemu dochází postupem času a to onemocnění je takzvaně progresivní, takže se postupně zhoršuje.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
No, jako je to hrozné. Se nám zhroutil svět úplně.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Člověk se s tím nějak smíří a snažíme se pro Bruníka dělat, co můžem.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Po mentální stránce jsou takto nemocné děti v pořádku. Horší je to se zbytkem těla.

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Jsou bohužel ovlivněny také dýchací svaly a srdce, takže je to onemocnění vlastně celkového organismu a postupně postihuje všechny orgány a všechny svaly.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Více informací o této nemoci v reportáži říkat nebudeme. S ohledem na malého Bruna, který už sice ví, že je nemocný, ale ve svém věku takové nemoci nemůže rozumět. Když se rodiče Bruna vzpamatovali z nepříjemné diagnózy, napadlo je, že by mohli využít uzavřenou životní pojistku otce u České podnikatelské pojišťovny, která zahrnovala i Bruna.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
V té smlouvě bylo to připojištění vlastně těch trvalých následků nebo té trvalé vrozené vady kolem 300 000. Protože víme, že bude potřebovat nějaké ty pomůcky, tak jsme vlastně zažádali o tu kompenzaci. A po zažádání nám na druhý den vlastně přišla zpráva, že se vlastně pojistka zamítá z důvodu, že vlastně malý není na tohle pojištěný.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Vyloženě jsem viděla, že to zkusili, že člověk, který je laik, tak prostě by řekl, tak na to nemáme nárok, sklapl by uši a šel.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Pan Pokorný ale zavolal na infolinku České podnikatelské pojišťovny a tam mu naopak řekli, že jeho syn je pojištěný na všechny nemoci.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Tak jsme vlastně napsali odvolání a to už trvalo vlastně měsíc, než nám přišlo od nich vyjádření.

Petr Mikysek, advokát
——————–
Podruhé Česká podnikatelská pojišťovna zamítla pojistné plnění s poukazem na to, že rodiče při sjednávání pojistné smlouvy zamlčeli nějakou okolnost.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Vyloženě to bylo napsané, že jsme je podvedli, že jsme neudali, že má opožděný psychomotorický vývoj.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Byť jsme vlastně na to reagovali s tím, že v jejich smlouvě nikde není specifikováno žádná otázka na to, jestli má nějaký zpožděnější motorický vývoj, nebo ne. Bylo tam pouze, jestli se léčí s nějakou jako určitou diagnózou pohybovou. V té době vlastně nic takového neměl.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Kontaktovali jsme Českou podnikatelskou pojišťovnu a požádali ji o rozhovor. Ta ho ale odmítla s tím, že nám pošle písemné vyjádření. Pojišťovna se točí kolem psychomotorického vývoje Bruna. Co tedy vlastně opožděný psychomotorický vývoj znamená?

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Ta odchylka toho psychomotorického vývoje je u neuvěřitelné spousty dětí a spousta dětí dochází na fyzioterapii a podstupuje různé prostě rehabilitace, ale jako nejedná se ještě jednou o žádné konkrétní onemocnění.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Proto se pan Pokorný proti zamítnutí pojišťovny znovu odvolal, ale marně.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Ale samozřejmě to není jenom o těch 300 000, že, ale prostě oni nám zamítli veškeré jeho pojištění.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Zrušili pojistku.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Ano, ano.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Takže vlastně do budoucna…

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Už nám ho nepojistí nikdo.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Zamítnutí plnění a zrušení pojistky Bruna Česká podnikatelská pojišťovna tentokrát odůvodnila tak, že jeho zdravotní stav pan Pokorný neuvedl v odpovědi na otázku číslo 2 zdravotního dotazníku. Ta otázka 2 vlastně spočívá, jestli teda trpí, trpěl v posledních sedmi letech nějakými chorobami, vrozenou vadou, duševní poruchou, teď je tedy vyjmenována celá řada nemocí, pokud ano, abyste ji uvedli, anebo pokud byl sledovaný nebo léčený s tou konkrétní nějakou diagnózou za posledních sedm let.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Sledovaný byl pro ten motorický vývoj, ale neměl to podložené žádnou diagnózou.

Petr Mikysek, advokát
——————–
Kontroly syna neprobíhaly kvůli nějaké konkrétní diagnóze. Pouze sledovali jeho vývoj a v rámci těch kontrol byla konstatováno, že je sice mírně opožděn, ale nicméně stále je to v normě, ale měli by se dostavovat na řádné další kontroly. Nebyla tam konstatována žádná diagnóza, nebyla tam řešeno žádné závažné onemocnění.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Ta pojišťovna moc dobře ví, pokud si našla tuhle diagnózu, jak to bude prostě /nesrozumitelné/ dál, jakoby že bude v nemocnicích, prostě budou tam ty časté pády, prostě zlomeniny atd. Takže moc dobře věděli, proč se snažit od té smlouvy co nejrychleji odstoupit.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
I nám Česká podnikatelská pojišťovna napsala, že pan Pokorný zamlčel zdravotní stav syna a že v otázce číslo 2 neuvedl, že byl Bruno pro něco sledován. Ale na pouhém sledování z jakéhokoliv důvodu tato otázka postavena není, a tak jsme pojišťovně napsali celé její znění a chtěli jsme vědět, co bylo fakticky porušeno. Otázka se totiž vztahuje pouze na konkrétní diagnózy. Teď jsme dostali odpověď, že v lékařských zprávách se uvádí, že dítě nerovnoměrným psychomotorickým vývojem trpělo, bylo pro něj pravidelně sledováno, a pokud klient při sjednání smlouvy uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné informace, vystavuje se riziku, že nebude poskytnuto pojistné plnění. Ale kam jste to teda měli uvést?

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Já právě tady tomu jako nerozumím. Nebylo tam nic právě o tady tomuhle.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Psychomotorický vývoj má co druhé dítě opožděné, takže dneska by asi nebylo pojistitelné teda žádné dítě pomalu. A na to si myslím, že ty pojišťovny právě spoléhají hodně.

Petr Mikysek, advokát
——————–
Z mého pohledu po prostudování těch dokumentů mám za to, že rodiče při vyplňování toho dotazníku nic nezamlčeli, protože jejich syn podléhal normálním, běžným kontrolám, tak jako každé dítě do 18 let věku, a nebyla vyslovena žádná diagnóza, žádné podezření a ty kontroly nebyly za účelem kontrolování nějaké konkrétní choroby. Čili mám za to, že při sjednávání té pojistné smlouvy nebylo nic zamlčeno, a tudíž nárok na to pojistné plnění existuje.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Smutným paradoxem je, že opožděný psychomotorický vývoj dítěte nijak nesouvisí s nemocí, kterou Bruno nakonec má.

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Odchylka od psychomotorického vývoje vůbec neznamená, že by to dítě mělo být nějak nemocné. A naopak u Duchenneovy svalové dystrofie zpravidla ty děti ani tu odchylku nemají.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Napsali jsme tedy pojišťovně znovu. Ale ta trvala na svém. Setkáváte se i s takovýmhle přístupem pojišťoven?

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Určitě. Dnes a denně. Ať už to je u takovýchto rizik, respektive u takovýchto pojištění nebo právě u schvalování těch kompenzačních pomůcek. Opravdu ty obstrukce ze strany pojišťoven jsou na denním pořádku.

Tomáš POKORNÝ, otec Bruna
——————–
Já si myslím, že to chtějí shodit a vlastně zbavit se odpovědnosti za to, že vlastně mají špatně ten dotazník udělaný. Kdyby tam měli ještě otázky, jestli je všecko v pohodě nebo má nějaké sledování jiné, tak bysme to tam samozřejmě uvedli.

Petr Mikysek, advokát
——————–
V daném případě je možné domáhat se pojistného plnění jedině u soudu, to je jediný orgán, který může to pojistné plnění přiznat.

Bohunka Fraňková, redaktorka
——————–
Peníze budou rodiče potřebovat. Již nyní mají objednaný invalidní vozík a další pomůcky budou přibývat.

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Ta nemoc, ještě jednou zdůrazním, vede k tomu, že potřebujete 24hodinovou asistenci druhé osoby a nezvládnete sami ani ovládat elektrický vozík, aniž by vám někdo zvednul tu ruku na to ovládání. To znamená, neuděláte sami vůbec nic. Pro tu rodinu to znamená obrovskou zátěž fyzickou, psychickou a velmi vysokou zátěž finanční, a jak říkám, tak i rodiny, které mají nebo měly před tou diagnózou třeba velký příjem, tak si s tím samy neporadí. Já neznám žádnou rodinu, která by finančně zvládla to onemocnění bez pomoci ostatních. Žádnou rodinu neznám.

Michaela SLÍVOVÁ, matka Bruna
——————–
Už jsem se dívala, informovala, jako co bude dál do budoucna, co bude potřeba. No, ale jako tak ty finanční prostředky budeme muset získávat někde z nějakých nadací.

Karolína PODOLSKÁ, lékařka, Parent Project z.s.
——————–
Pro ně to opravdu znamená pořád obepisovat nadace, pořád někde, když to řeknu ošklivě, škemrat. Pořád někoho prosit o pomoc, pořád vysvětlovat, proč tu pomoc potřebuju, točit různá videa, aby to lidi pochopili, co to znamená. Opravdu si tu cestu nevybrali a ta cesta je velmi nesnadná.

Kateřina Stibalová, moderátorka
——————–
V úterý si od vážných témat trochu odpočineme. Čeká nás ochutnávka sladkých muffinů. Co obsahují ty, které si koupíme v obchodě? Odpověď už v zítřejším díle. Na viděnou.


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.