Pábitelé přiblíží v obrazech svůj svět  

ilustrační foto: sheilaz413 / Fiickr.com

Jihlavské listy

– Žáci Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava budou po celý květen vystavovat své obrazy v budově B krajského úřadu v Jihlavě.
Výstava s titulem Pábení nabídne od 2. do 31. 5. návštěvníkům zejména abstraktní malby. Jak uvádí jedna z jejích organizátorek Veronika Brtníková, jsou autory prací žáci, kterým osud ztížil životní cestu středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo poruchou autistického spektra. „Škola se snaží ve všech ohledech tento fakt kompenzovat poskytnutím bezpečného a podnětného prostředí, které nabízí široké možnosti pro celistvý rozvoj osobnosti, dále rozvoj schopností, vědomostí i dovedností žáků. To všechno jim usnadní cestu ke zvládání běžných životních situací, upevní jejich sebevědomí a dopomůže k vytvoření vědomí vlastní hodnoty,“ vysvětluje Brtníková. Do obrazů se tak promítají obrovská snaha a píle, zdolávání překážek a radost z úspěchu. Jako téma pro výstavu zvolili tvůrci hrabalovský pojem a fenomén Pábení.
„Pábiteli nazýval Bohumil Hrabal osobité vypravěče zcela ponořené do proudu řeči a zvláštním způsobem milující život. Ve svých vyprávěních vytvářejí svět, kde si domýšlejí realitu, zkreslují ji a hledají tak krásu ve všednostech a nejzákladnějších projevech a věcech lidského života,“ přibližuje tento pojem Brtníková.
Autoři vystavených děl jsou podle ní jednoznačně takovými hrabalovskými pábiteli. Své příběhy vyprávějí skrze výtvarné vyjádření vnímání reality zkreslené různým typem postižení.
Postižení podle V. Brtníkové propojuje všechny autory výstavy: „Ztěžuje jim komunikaci s okolím, proto se pro ně jedním z výrazových prostředků stává hra s barvami a práce s dalšími výtvarnými materiály.“Malby, které veřejnost uvidí, vytvořili žáci s využitím rozmanitých výtvarných technik. Podle Brtníkové vznikaly obrazy během výtvarné výchovy protkané prvky arteterapie a postavené na principu společné komunikativní tvorby.
Pro laického diváka v sobě skrývají mnoho zdánlivě nečitelných odkazů. Ty mohou poodhalit zákulisí mysli, prožitků a emočního ladění těchto tvůrců. „Výtvarné vyjádření jim pomáhá zprostředkovat jejich vnímání světa, života v něm, a vyprávět tak i jejich příběh,“ vysvětluje Brtníková.
Žáci jihlavské školy mají na kontě ocenění z výtvarných soutěží, jejich obrazy byly prezentovány na několika výstavách. K nejzásadnějším z nich řadí odborní pedagogové školy výstavy Pocity 1 a 2 v Galerii Horáckého divadla v letech 2007 a 2013.
Jedním z největších úspěchů je pak podle V. Brtníkové vítězství velkoformátových pláten s názvem Perseidy v soutěži k výzdobě obřadní síně v Březnici v roce 2004. Tato plátna v současné době zdobí prostory Městské knihovny v Jihlavě.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.