Mám průkaz OZP. O jaké dávky mohu požádat?

Vím, že jako osoba zdravotně postižená mám nárok si požádat o průkaz OZP a o příspěvek na péči. Existuje ještě nějaká jiná forma pomoci např. formou dávek? Odpověď najdete v článku…

ODPOVĚĎ:

Ano, existují ještě dvě možnosti.

Zákon o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým č. 329/2011 Sb. mimo již Vámi zmiňovaný průkaz OZP upravuje rovněž příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, určená osobě starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Vztahuje se také na osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně. tuto dávku mohou získat i lidé, kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

V neposlední řadě je pak určena i pro ty, kdo se opakovaně se v kalendářním měsíci musí dopravovat. Výše příspěvku činí ve všech těchto případech 400 korun měsíčně.

Zvláštní pomůckou je podle zákona auto, považuje se za ni úprava bytu, nebo třeba i vodící pes. Nárok na tento příspěvek má člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově nebo zrakově postižení.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.