Jak podat námitku proti zamítnutí ID?

ilustrační foto: Ian Britton / FreeFoto

Dotaz: prosím o radu, jak postupovat při odvolání proti zamítnutí invalidního důchodu. Posudkovou komisi jsem žádala o prodloužení pracovní neschopnosti. Ta mi byla zamítnuta z důvodu dlouhodobé léčby a navrhla mi požádat o invalidní důchod, který mi pak byl zamítnut. Prosím o radu, jak postupovat.

Odpověď:
Ve svém dotaze se ptáte na postup při podání odvolání. V praxi to funguje tak, že pokud nesouhlasíte s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, můžete se proti němu odvolat písemným podáním námitek.
V námitkách uvádíte, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí, toto tvrzení dokládáte vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. Námitky lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí.
Je důležité mít ale na mysli, že řízení o námitkách může dopadnout v neprospěch toho, kdo námitky podal, tzn. ve vašem případě v neprospěch vás.
Pokud s rozhodnutím řízení nesouhlasíte máte pak ještě možnost podat žalobu, a to u příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.
Buď si námitky proti rozhodnutí sepíšete sama na základě vzoru, na který níže uvádím odkaz, nebo pokud si žádost nechcete sepisovat sama, je možné obrátit se na některou z poraden ve vašem kraji.
Velmi podobných vzorú námitek je celá řada, např. ZDE

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.