Zebou vás často nohy?

Typicky se projevuje pocitem studených nohou a bolestí lýtek při chůzi. Právě chlad patří k prvním příznakům ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), tedy jejich špatného prokrvení. O tom hovořila angioložka MuDr. Hana Mischková.

– Můžete přiblížit první příznaky chronické ischemické choroby dolních končetin?

Příznak typický pro toto onemocnění je bolest, která je způsobena nedostatečnou dodávkou kyslíku a energie do svalů, které jsou zásobeny postiženou tepnou. Často se projevuje v lýtku, ale může být přítomna v celé dolní končetině, nebo postihovat obě nohy. Pacienta nutí nejprve zpomalit tempo chůze, na které byl dosud zvyklý, nebo jej přinutí zcela zastavit, počkat několik minut, a poté pokračovat v pohybu. A tato bolest se v daném intervalu opakuje – hovoříme o tzv. klaudikačním intervalu, tedy vzdálenosti, kterou pacient ujde do projevů bolesti. V některých případech, zejména u diabetických pacientů, kteří trpí postižením periferních nervů a sníženým vnímáním bolesti, může být prvním příznakem až nehojící se defekt na noze.

– Jaké jsou nejčastější příčiny této nemoci?

Nejčastější příčinou chronické ICHDK je ateroskleróza, zánětlivě degenerativní postižení tepenné stěny, a to až v 90 % případů.

– Co tuto nemoc zhoršuje?

Některé faktory související s progresí aterosklerózy neovlivníme – máme na mysli věk a pohlaví. Onemocnění má vyšší výskyt ve vyšších věkových skupinách, a častěji postihuje muže. Další faktory je možné ovlivnit farmakoterapeuticky, jedná se například o léčbu hypertenze, kompenzaci diabetu. Zásadním rizikovým faktorem je kouření. U kuřáků má toto onemocnění šestinásobný výskyt oproti nekuřákům, a vyloučení tohoto rizika má plně ve své moci sám pacient.

– Představuje velké zdravotní riziko? V čem?

Nejen může, ale skutečně představuje velké zdravotní riziko! U pacientů bez příznaků, nebo s mírnými příznaky ICHDK, bylo prokázáno významné zvýšení kardiovaskulárního onemocnění a ischemických mozkových příhod. Rovněž je u nich zvýšena úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Pacienti v pokročilých stadiích onemocnění, tedy III. a IV., jsou ohrožení ztrátou končetiny amputačním výkonem, se všemi důsledky do dalšího života.

– Dá se tomuto onemocnění předcházet? Jak?

Nekouřit, nebo přestat kouřit, důležitý je aktivní pohyb a kontrola rizikových faktorů nebo již přítomných výše uvedených onemocnění.

– Kolik procent lidí trápí tato forma onemocnění, a hlavně, co s tím?

Výskyt tohoto onemocnění v naší populaci roste, stoupá s věkem, a je vyšší v mužské populaci ve srovnání se ženami, zejména v mladších věkových kategoriích. Odhaduje se, že počet nemocných, kterým je amputována končetina z důvodu tohoto onemocnění, je 300 z jednoho milionu obyvatel, tedy v naší republice asi tři tisíce netraumatických amputací ročně.

– Za jakým lékařem s takovým problémem vyrazit, a jaká vyšetření člověka čekají?

Prvotní vyšetření provede praktický lékař, který zhodnotí obtíže pacienta v kontextu s objektivním nálezem a vyhodnocením rizikového profilu. Poté je doporučeno vyšetření cévním specialistou (angiologem, nebo cévním chirurgem). Jsou provedena nejprve neinvazivní vyšetření, které představuje dopplerovské vyšetření toků v tepnách, následně v indikovaných případech zobrazovací vyšetření CT angiografie, na jejímž základě je stanoven další léčebný postup. Vyšetření je provedeno ambulantně, a ve srovnání s klasickou angiografií, která byla dříve vyšetřením volby, a dnes je indikována jen ve speciálních případech, jen pro pacienta velmi komfortní.

– Když nás studené nohy budí i ze spaní… máte nějakou radu, jak si pomoci?

Pokud není příčinou onemocnění, ať už ischemické, neurologické, nebo metabolické, protože tento příznak není typický jen pro onemocnění tepen, pak je nepříjemný pocit vyvolán nejčastěji tepelným dyskomfortem a stresem. Zcela na místě je aplikace suchého tepla, třeba v podobě termoforu našich babiček, nebo elektrické dečky, zateplit nohy vhodnými ponožkami nebo podkolenkami i na spaní, a relaxace.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.