Změnila jsem příjmení. Mám to nahlásit VZP?

DOTAZ: Do kdy a jakým způsobem mám nahlásit na VZP změna příjmení po svatbě? Nebo to udělá můj zaměstnavatel, když za mě zdravotní pojišťovně odvádí pojistné?

ODPOVĚĎ:

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má každý pojištěnec povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Tímto dnem je v tomto případě den uzavření sňatku.

Zaměstnavatel za vás tuto povinnost plnit nebude, a ani plnit nemůže. Oznamuje pojišťovně za zaměstnance nástup do zaměstnání a ukončení zaměstnání, skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné za dotyčného zaměstnance a také případnou změnu zdravotní pojišťovny.

Nejjednodušší je navštívit jakékoli z více než stovky našich klientských pracovišť a změnu svého příjmení nahlásit. K tomu použijete tiskopis označený jako „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, který je k dispozici také na webových stránkách VZP ČR (www.vzp.cz/tiskopisy). Nahoře zaškrtnete variantu ZMĚNA.

Pokud navštívíte zdravotní pojišťovnu osobně, doložíte změnu občanským průkazem, ve kterém již nové příjmení budete mít uvedené. V případě, že do 30 dnů občanský průkaz s novým jménem ještě mít nebudete (což je možné, protože lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je do 30 dnů od podání žádosti), je možné předložit jiný doklad, ze kterého je změna patrná, zde tedy oddací list. Rozhodnete-li se věc vyřídit poštou, je třeba doklad o změně příjmení okopírovat a kopii k formuláři „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ přiložit.

Na základě oznámení změny příjmení vám bude během 2-3 týdnů zaslán poštou nový průkaz pojištěnce VZP ČR. Na klientském pracovišti VZP vám ale na počkání vystaví prozatímní doklad „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění“, který zakládá při čerpání zdravotní péče stejná práva, jako samotný průkaz pojištěnce, a to i v rámci zemí EU. Hodí se tedy i při případné svatební cestě do zahraničí.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.