Dívka nemocná celiakií nezíská příspěvek na péči, potvrdil soud

Dívka nemocná celiakií nezíská příspěvek na péči. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost rodiny.

Podle verdiktu soud sice vnímá nepříznivou zdravotní situaci dívky včetně všech omezení plynoucích z bezlepkové diety, avšak přiklání se k užšímu, medicínskému výkladu pojmu péče o zdraví. Plné znění verdiktu ještě soud nezveřejnil.

Podmínky, za kterých lze přiznat příspěvek na péči, upravuje zákon o sociálních službách. V případě mladistvých zmiňuje devět rovnocenných základních životních potřeb, které slouží k posouzení stupně závislosti na pomoci druhých. Jde například o mobilitu, orientaci, komunikaci, osobní aktivity, péči o zdraví, stravování, oblékání a hygienu.

Nárok na příspěvek vzniká v situaci, kdy člověk sám nezvládá alespoň tři z těchto potřeb. V projednávaném sporu požádali o příspěvek rodiče tehdy dvanáctileté dívky nemocné celiakií, která musí trvale dodržovat přísnou bezlepkovou dietu, ale jiná zdravotní omezení neměla.

Podle posudkových lékařů spadají dívčiny potíže jen do dvou zákonem vymezených oblastí: kromě stravování jsou to také osobní aktivity, protože rodiče musejí zajišťovat speciální stravovací režim třeba při školních výletech a podobně. Ve třetí oblasti, péči o zdraví, je ale dívka podle posudkové komise soběstačná. Potřeba pomoci při dodržování diety je totiž zohledněna už v oblasti stravování.

Dívka proto nebyla považována za osobu závislou na pomoci jiných ve smyslu zákona o sociálních službách. Sice vyžadovala každodenní mimořádnou péči, nenaplnila však podmínku tří nezvládnutých základních životních potřeb. Shodný názor jako lékaři mělo i ministerstvo práce a sociálních věcí, posléze Městský soud v Praze a nyní i NSS.

Dodržování diety podle názoru NSS spadá do základní potřeby stravování a nemůže být duplicitně vyhodnoceno ještě v rámci péče o zdraví. „Pokud je součástí léčby celiakie dietní režim, jenž je výslovně zahrnut pod základní životní potřebu stravování, projeví se neschopnost samostatně dodržovat dietní režim pouze v oblasti základní životní potřeby stravování,“ uvedl soudce zpravodaj Aleš Roztočil.

Celiakie je chronické onemocnění tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek obsažený v mnoha druzích obilí. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně a je částečně geneticky podmíněná. Celiakie je nevyléčitelná, při dodržování diety však vymizí většina příznaků, které spočívají v průjmech, nechutenství, únavě, ztrátě hmotnosti či poruchách růstu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.