Světový den duševního zdraví

ilustrační foto: atp_tyreseus Flickr.com

Letos je tématem Světového dne duševního zdraví  život se schizofrenií. I v tento den odborníci připomínají, že je třeba začít s reformou psychiatrické péče.

John Bowis, poradce World Federation for Mental Health, ve svém článku v příručce Living with schizophrenia mimo jiné píše, že 25% lidí se schizofrenií se uzdraví zcela, dalších 25-35 % se výrazně zlepší a mohou žít relativně nezávislé životy, asi 20 % se zlepší, ale potřebuje výraznou podporu, 10 -15 % zůstává v nemocnici a dalších 10 – 15 % zemře předčasně, většinou sebevraždou.

Více informací najdete zde: http://wfmh.com/world-mental-health-day/wfmhd-materials/

Světový den duševního zdraví je tečkou za Týdny pro duševní zdraví, které letos přinesly celou řadu akcí. Na webu www.tdz.cz byly ohlášeny akce v šestnácti městech po celé České republice. A současně mnoho dalších organizací pořádalo své akce s tématikou duševního zdraví – např. Práh v Brně nebo psychiatrická nemocnice v Bohnicích. Mnohé z nich se těšily velkému zájmu médií.

Mezi tradiční a úspěšné akce Fokusu Praha patří představování talentů jeho klientů prostřednictvím různých výstav.

„Letos jsme se účastnili open air výstavy obrazů při Jarmarku u Ludmily, uspořádali jsme výstavu obrazů Hany Čeplové na Starém purkrabství a výstavu obrazů z letní dílny v galerii Artamira na Břevnově. Představili jsme a nabídli k prodeji i nápadité výrobky ze sociálně terapeutických dílen – na jarmarcích, festivalech i např. v kavárně Laica,“ uvedla Eva Čižinská z Fokus Praha.

Hlavní akcí Fokusu Praha byl letos Den v Podskalí a premiéra dokumentu Paralelní životy.

Happening za duševní zdraví, který obvykle Fokus Praha spolupořádal, se letos neuskuteční. Rozhodla o tom Platforma pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR. Ta totiž na začátku Týdnů pro duševní zdraví, 11. září 2014, zaslala otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi, ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a ministrovi pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřímu Dienstbierovi. Mluvčí Platformy v něm vyjádřili názor, že tolik potřebná a očekávaná reforma psychiatrické péče zamrzla.

Mnoho let postávali lidé, kterým není osud lidí se zkušeností s duševním onemocněním lhostejný, před ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a nic se nedělo. Letos chce Fokus Praha a ostatní členové Platformy jednat uvnitř jako partneři reformy psychiatrické péče.

Na otevřený dopis odpověděl zatím Jiří Dienstbier. Ve svém dopise mimo jiné píše: „Chci vás ujistit, že úkoly obsažené ve Strategii reformy psychiatrické péče považuji z hlediska naplňování práv a potřeb osob s duševním onemocněním za mimořádně důležité a potřebné, a budu v rámci své působnosti prosazovat jejich realizaci.“

V současnosti se skutečně rozběhla činnost pracovních skupin. Nicméně je důležité, aby obsazení skupin bylo široké. Na setkání pracovní skupiny pro mezirezortní spolupráci chyběli pozvaní pracovníci MPSV.

„Platforma stále upozorňuje na to, že je potřeba vytvořit plán, který je nadrezortní a zahrnuje i problematiku dopadů duševního onemocnění do jiných oblastí – sociální, školství, spravedlnosti apod. Doufejme, že zájem společnosti ani médií neopadne a aktivity vedoucí k realizaci reformy psychiatrické péče opět nezamrznou,“ komentuje Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha.

Mezi ty, které Fokus Praha podporuje, právě patří i mnoho lidí se zkušeností se schizofrenií. Lidé s tímto onemocněním užívají více než polovinu všech služeb ve Fokusu Praha.

ilustrační foto: atp_tyreseus Flickr.com

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.