Mohu si zažádat o příspěvek na auto, když mi byl dříve zamítnut?

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Dotaz: Před pár lety jsem si žádal o příspěvek na auto. Tenkrát mi ho úřady zamítly, asi jsem nebyl moc postižený. Můj zdravotní stav se za tu dobu znatelně zhoršil. Mohu si znovu zažádat a nebo se smí pouze jednou? A má to vůbec cenu, když mi ho tenkrát zamítli?

Odpověď:
Zažádat si o příspěvek na auto samozřejmě znovu můžete. Prakticky lze říci, že máte právo si o příspěvek žádat stále dokola, avšak neznamená to, že žádost musí být dříve nebo později kladně vyřízena.

Pokud se během posledních let Váš zdravotní stav zhoršil, je důležité, aby to Váš ošetřující lékař zaznamenal do lékařské zprávy, kterou dále poskytne Lékařské posudkové službě ČSSZ. Ta o Vaší žádosti následně rozhodne.

Dá se také doporučit, abyste se podrobil nějakým specializovaným vyšetřením, která mohou zřetelněji dokreslit změnu Vašeho zdravotního stavu.

Pro úplnost ještě uvádím, kdo má na příspěvek na motorové vozidlo nárok:
„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.