Škola vzdělává i pomáhá

V měsíci září se do plzeňských škol opět vrací čilý ruch. Výjimkou není ani Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči. Sídlí v Lazaretní ulici a na několika dalších místech v Plzni. Její součástí je školní družina a klub, internát, školní jídelny a speciálně pedagogické centrum.

Kromě zrakově a řečově postižených školu navštěvují i žáci s vadami kombinovanými, tj. pohybovými, s vývojovými poruchami učení, autismem atd. O žáky ve věku od tří do patnácti let nejen z Plzně, ale také celého Plzeňského a Karlovarského kraje, pečuje kolektiv 90 pedagogů a zaměstnanců.

Mimo běžné předměty se zde vyučuje Brailleovo písmo, prostorová orientace a hra na hudební nástroje. Součástí speciálně pedagogických předmětů je logopedie a s ní spojená logopedická cvičení. Do oblasti hmatové stimulace patří například práce s keramikou nebo výtvarná činnost. Speciálním sportem je goalball a show-down.

S ohledem ke specifickým možnostem a omezení žáků je nabídka volnočasových i mimoškolních aktivit velmi pestrá. Patří k nim již tradiční turisticko-běžecké lyžařské kurzy nebo plavání. Oblíbené jsou mimo jiné i výtvarné soutěže („Radost tvořit“, „Mírový plakát“ atd.). V řadě soutěží obsazují žáci této školy přední příčky (např. mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici).

Škola se průběžně zapojuje do různých projektů (např. Velikonoční zvyky, Vesmír kolem nás, Den zdraví, Vánoční tradice).

Prostor je i pro sportovní vyžití (Jizerská „50“, lyžařský výcvik, mistrovství ČR v plavání, goalballový a šachový turnaj atd.). V letošním roce škola pořádala XXI. republikové hry zrakově postižené mládeže, probíhající pod záštitou Plzeňského kraje a během prázdnin se organizačně podílela na ukázce sportů pro postižené (např. simulovaná střelba) a běžecké závody RUN TOUR.

Rozmanitá je rovněž zájmová činnost jak ve školní družině (Tříkrálové zábavné odpoledne, Valentýnské odpoledne, Mikulášské posezení, Aprílový den, Apple Day, Čajový dýchánek či Masopust), tak ve školním klubu i školním internátu.

Pestrý program mají i předškoláci (např. projety Naše zahrada – náš domov, Smysluplná zahrada či Motýlí farma).

Každoročně se koná Den otevřených dveří, jehož součástí je prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Po absolvování základní školní docházky mají žáci možnost navázat na studium ve středních školách pro zrakově postižené, ale také na školách běžného typu – státních, soukromých či církevních. Chloubou zdejší školy jsou její bývalí žáci, kteří s vynikajícími výsledky studují i na vysokých školách ekonomického, technického nebo humanitního zaměření.

Stručný výčet aktivit svědčí o tom, jak se kolektiv pedagogů a zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, často za podpory sponzorů, o tyto hendikepované děti stará a snaží se jim vytvořit příznivé podmínky ke studiu. Za to jim patří zasloužený obdiv.

Eva Hubatová
Plzeňský deník
http://plzensky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.