Stacionář se dočkal proměny, nově se otevřel i seniorům

Otevření dvou nových oddělení a zásadní vylepšení prostor přinesla půlroční rekonstrukce Stacionáře mezi mosty Trutnov.

ilustrační obrázek

ROZŠÍŘÍ SLUŽBY

Organizaci, jejímž zřizovatelem je město Trutnov a patří do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, umožní rozšířit servis. Nově se týká osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením starších 18 let a osob starších 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a osob se sníženými schopnostmi z důvodu věku. Do této doby stacionář pečoval o klienty s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovaným postižením.
„Je to největší změna za dobu existence stacionáře a posun dopředu v nabízených službách pro osoby, které se nedokážou o sebe tolik postarat,“ uvedla ředitelka Stacionáře mezi mosty Renata Bezděková. Prostory najdou v komplexu dvou budov v Náchodské ulici, který se rekonstrukcí spojil v jedno centrum. Stacionář dosud využíval jednu budovu, do níž se nastěhoval v roce 2005 z tehdejší střední podnikatelské školy v Polské ulici.

DENNÍ PÉČE O SENIORY

„Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o nejslabší členy,“ připomněl starosta Trutnova Ivan Adamec. Stacionář nově nabízí denní pobyt pro seniory nad 65 let z Trutnova a okolí. „Není to domov důchodců.
Cílem je pomoci rodinám, které doma mají seniora, ale mají i zaměstnání. Ve stacionáři může přes den jejich rodinný příslušník aktivně trávit čas. Pro seniory to bude znamenat výrazné zkvalitnění jejich života,“ řekl starosta. „Stacionář nabízí klientům příjemný pobyt v prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám. Jedná se o službu na dobu, kdy se o své blízké nemůže postarat rodina, cítí se osaměle nebo potřebují pomoc a podporu jiné osoby,“ doplnila Renata Bezděková.
Náklady na přebudování stacionáře dosáhly 6,5 milionu korun, 90 procent pokryla evropská dotace. Zbývající část doplatilo město Trutnov. „Velmi si vážím, že představitelé města se starají o lidi, kteří to nemají v životě jednoduché, nebylo jim dopřáno zdraví a možnost žít běžný život,“ ocenila ředitelka.

Stacionář mezi mosty

Zařízení bylo založeno v roce 1991 z iniciativy rodičů, jejichž děti ukončily zvláštní školu a nebyly schopné se zapojit do pracovního procesu.
Začínalo s osmi klienty.

JAN BRAUN
Jičínský deník
http://jicinsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.