Dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení

Dotaz:

Prosím o radu, bydlím u rodičů a přišla jsem o práci. Pobírám ID III. stupně. Po zaplacení nejnutnějších výdajů mi zbývá 4500 Kč. V současné době jsem na sociální dávky nedosáhla. Moje finanční situace mi v tuto chvíli neumožňuje najít si nájem. S rodiči mám špatné vztahy. Již jsem navštívila ÚP se žádostí o příspěvek na bydlení, ovšem bez úspěchu.

Odpověď:

Nejsem Vám schopen na základě těchto údajů sdělit, proč jste nedosáhla
na dávky, o jejichž přiznání jste žádala na ÚP. U dávek pomoci
v hmotné nouzi to mohlo být tím, že jste překročila určitý limit příjmů,
a proto na dávky pomoci v hmotné nouzi nemáte nárok.

U příspěvku na bydlení může být více možností, proč Vám příspěvek nebyl
přiznán. První možností je, že v nemovitosti, ve které bydlíte, nemáte
hlášen trvalý pobyt. Druhou možností, proč Vám příspěvek na bydlení
nebyl přiznán je, že Vaše náklady nepřesahují zákonem stanovenou hranici(tj. výši
vašich příjmů (30 až 35%)).

Výpočet konkrétních dávek zde neprovádíme, neboť k němu je potřeba znát
mnoho informací. Situace je rozdílná v jednotlivých městech a obcích a to dle počtu obyvatel, dle toho se totiž odvíjí uznatelné náklady na bydlení.

Pokud nemáte finanční prostředky na úhradu komerčního nájmu, doporučuji Vám, abyste se obrátila na pražskou městkou část, ve které máte své
trvalé bydliště a pokusila se zjistit, zda nemají k dispozici byty
sociálního bydlení nebo byty s pečovatelskou službou. Některé z těchto
bytů mohou být určeny pro osoby, které pobírají invalidní důchod pro
invaliditu III. stupně. V těchto bytech by mělo být nájemné v nižší
výši. Každé město či městská část mají svá vlastní pravidla pro
přidělování bytů.

admin


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.