Prý nemám nárok na důchod, ani na nemocenskou. Co teď?

ilustrační foto: PhotoRack

Dotaz: podle zákona je můj odchod do důchodu posunut o 5 let, jsem narozen v roce 1952 a ke dni 20/8/2015 jsem měl dobu sociálního pojištění menší než 31 let, ale větší než 20 let. Stále pracuji, ale nyní jsem v DPN více než jeden rok (DPN končí 17/2/2019). V letošním roce mi bude 67 let a jsem vážně nemocný. Dne 31/1/2019 posudková lékařka místního OSSZ v mé přítomnosti sdělila po telefonu mé praktické lékařce následující:
1) starobní důchod nelze, pacient nesplňuje DOBU POJIŠTĚNÍ ( i když 2 týdny předtím tvrdila, že lze)
2) invalidní důchod nelze, protože má pacient DŮCHODOVÝ VĚK
3) prodloužení podpůrčí doby nelze, protože má pacient DŮCHODOVÝ VĚK

Dotaz 1: je nějaká možnost řešení?
Dotaz 2: v případě, že po uplynutí DPN musím nastoupit do práce (i když to můj zdravotní stav nedovoluje), mám nárok na status OZZ (osoba zdravotně znevýhodněná) i když mi je více než 65 let?

Odpověď:
O skutečnosti, zda Vám bude či nebude přiznán starobní nebo invalidní důchod, by neměla rozhodovat posudková lékařka OSSZ, ale ČSSZ na základě evidence získané doby sociálního pojištění. O Vaší žádosti o přiznání invalidního nebo starobního důchodu by mělo být vydáno rozhodnutí, které by mělo být odůvodněno, proč Vám je či není jeden z důchodů přiznán.
Pokud jde o statut osoby zdravotně znevýhodněné, nemohou o jeho přiznání žádat osoby, kterým byl přiznán jeden ze tří stupňů invalidního důchodu. Je-li však uznán člověk invalidním avšak bez nároku na výplatu důchodu, protože nezískal potřebnou dobu sociálního pojištění, nemůže o statut osoby zdravotně znevýhodněné též žádat, neboť má již přiznaný statut invalidity, byť mu není invalidní důchod vyplácen.
Nemáte-li tedy přiznaný starobní důchod, protože jste nezískal potřebnou dobu sociálního pojištění, měl byste mít nárok na přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné nebo statutu invalidity. Invalidní důchod by Vám sice vyplácen nebyl, protože jste nezískal potřebnou dobu sociálního pojištění, ale díky statutu invalidity by na Vás zaměstnavatel mohl pobírat podporu, která je určena na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Na prodloužení podpůrčí doby byste měl mít nárok, pokud vám není vyplácen žádný důchod. V případě prodloužení podpůrčí doby bude však záležet na tom, zda u zdravotního stavu může dojít k jeho stabilizaci po prodloužení podpůrčí doby a zda po jejím prodloužení budete moci vykonávat nějakou výdělečnou činnost.
Doporučuji Vám, abyste se v těchto záležitostech obrátil na OSSZ v místě Vašeho bydliště, kde Vám mohou poskytnout podrobné a přesné informace, neboť pracovníci OSSZ mají přístup do evidence získaných dob sociálního pojištění. Vypočty důchodu a stanovení důchodového věku nemůžeme provést.
Pokud nebudete moci nastoupit do zaměstnání a nebudete mít žádný příjem, požádejte ÚP o přiznání těchto dávek: příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Podrobné informace o těchto dávkách jsou k dispozici na stránkách MPSV

Bc. Václav Smíšek
redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.