Karty pro výplatu sociálních dávek zůstanou povinné?

Karty pro výplatu sociálních dávek budou podle všeho přeci jen povinné. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to prohlásil Pavel Kysilka, ředitel ČS. Dobrovolná zůstane jen jejich platební funkce, tedy možnost sKartami platit podobně jako běžnými kreditkami. Zájemci si budou moci dávky přeposlat na svá bankovní konta. ČS jim také nabídne možnost donášky peněz či poukázek až do domu, jak uvedl Kysilka.

Pavel KYSILKA, generální ředitel České spořitelny:
Ten systém, kterým se mohou uživatelé sKarty dostat ke svým penězům, doplníme, navážeme partnerství z nějakou institucí, kterou si vybereme do konce týdne, že tenhle systém doplníme ještě o možnost získat ty peníze donáškou v hotovosti na určenou adresu nebo do vlastních rukou a donáškou poštovní poukázky.

Jan RICHTER, moderátor:
To byl generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Na podrobnosti jsme se zeptal mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívové.

Viktorie PLÍVOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí:
Já samozřejmě nemohu hodnotit výsledky jednání pana Kysilky s panem premiérem. Nicméně, ta politická shoda mezi ministryní práce a sociálních věcí a panem premiérem je o tom, že identifikační funkce platební karty zůstane zachována a platební funkce sKarty bude dobrovolná.

moderátor:
Jinými slovy, všichni příjemci sociálních dávek si tu sKartu budou muset vyzvednout?

Viktorie PLÍVOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí:
Příjemci sociálních dávek a dalších dávek, které jsou vypláceny prostřednictvím sKarty, si skutečně tu kartu vyzvednou. Nicméně, způsoby výplaty konkrétních dávek budou rozšířeny. Jak a jakým způsobem, to by ministerstvo spolu s dalšími partnery mělo prezentovat v nejbližších dnech.

Pan Kysilka zmínil jeden z těch způsobů v tom rozhovoru ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, když mluvil o tom, že část samozřejmě příjemců sociálních dávek nemá bankovní účet, nevede si žádný bankovní účet, na který by si mohli nechat převádět ty sociální dávky. Když si tedy zároveň nebudou chtít tu sKartu používat jako platební nástroj, jakým způsobem se k těm sociálním dávkám dostanou?

Viktorie PLÍVOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí:
Já bych nechtěla předjímat výsledky těch jednání, ale určitě se uvažuje i o těch variantách, aby bylo myšleno právě na příjemci těch dávek, kteří nemají bankovní účet.

Jan RICHTER, moderátor:
Podívejte, ten problém je relativně praktický, protože zdá se, že Česká spořitelna dokonce týdne vybere nějakého subdodavatele nebo nějakého partnera, nějakou partnerskou společnost, která zajistí donášku přímo těch peněz, popřípadě doručení poštovních poukázek tady s těmi, s tou výplatou sociálních dávek. Otázkou samozřejmě zůstává, kdo náklady na tu donášku zaplatí? Podle pana Kysilky to určitě nebude Česká spořitelna. Zdá se, že pokud ten subdodavatel bude komerční firma, tak ani ta, to znamená, ty konečné náklady zůstanou na příjemcích těch sociálních dávek?

Viktorie PLÍVOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí:
To je jistě jedna z možných úvah, kterou bych v tuto chvíli opravdu nechtěla komentovat, nejsem přítomna těch jednání a neznám jejich výsledky. Jak jsem již řekla, ministerstvo spolu s dalším subjekty bude výsledky těchto jednání velmi brzo prezentovat tak, aby i příjemci dávek byli ujištěni o tom, jaká budoucnost sKaret a způsobu výplaty dávek bude.

Můžete vyloučit, že by nakonec klienti, kteří nemají účet, museli za tu donášku platit?

Viktorie PLÍVOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí:
V tuto chvíli skutečně nemohu vyloučit žádnou z variant.

Tolik mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Děkujeme za váš čas a na slyšenou.
A živě jsme teď ve spojení se senátorkou za Stranu zelených a také bývalou místopředsedkyní Ústavního soudu Eliškou Wagnerovou, dobrý večer.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Dobrý večer.

Paní senátorko, co si vymyslíte o tom, že ty sKarty přeci jenom budou povinné, lépe řečeno zůstane zachována ta jejich identifikační funkce?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
No, já se domnívám, že celá ta úprava, tedy těch sociálních karet je prostě nesmyslná, je paskvil právní. To začalo tím zákonem o Úřad práce sociálních věci právě ČR a o změně souvisejících zákonů.s tím, že tedy jí bude krajská pobočka místně příslušná podle místa bydliště osoby zabezpečí vydání karty sociálních systémů. Ale dál potom už se neříká, převést to vyplácení peněz nějakým soukromým subjektem, čili ta už chybí zákonné zmocnění k tomu, aby vlastně mohlo do toho vstupovat nějaký soukromý subjekt. To už se pak dělo jakými divnými buď podzákonnými nebo ani ne podzákonnými předpisy v tom vlastním slova smyslu jako spíše snad nějakými metodickým pokyny a podobně, to je prostě stav, který není možný. Ten není možný a teď, tedy jestli na základě tohoto právního stavu uzavře já nevím, dokonce snad pouze náměstek ministra práce a sociálních věcí, smlouvu se soukromým subjektem, jakým je tedy ta Česká spořitelna, tak to je zřejmé vykročení z oprávnění, kterými disponuje tato osoba jako je náměstek ministra a prostě šlo o jednání a ta smlouva prostě nemůže být platná. To tedy se jako domnívám, že snad tady toho si měla být vědoma i Česká spořitelna.

Vy myslíte, že ta smlouva mezi ministerstvem práce a sociálních věcí na jedné straně a Českou spořitelnou o provozování toho systému těch sociálních karet, je vlastně neplatná?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Já se domnívám, že tedy to ministerstvo, respektive tedy v osobě náměstka, k tomu nemělo zákonné zmocnění a je třeba si uvědomit, že platí ústavní princip, že vlastně stát a jeho údy smějí činit jenom to, co jim zákon výslovně umožňuje, oni nemají svou vlastní vůli. Oni musí být zmocněni zákonem.

Když se vás tedy zeptám jako bývalé soudkyně Ústavního soudu, jak tedy je ta situace řešitelná v této chvíli, kdy ta smlouva je uzavřená, protestuje proti ní opozice na jedné straně, na druhé straně veřejný ochránce práv, který také kritizuje tu podzákonnost těch norem, jak jste již zmiňovala. Co se tedy může stát teď?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Po mém soudu prostě tady ta smlouva, ta vlastně z ústavního pohledu není pro nás zajímavá. Teď se musí začít u onoho Zákon o úřadu práce České republiky a na to navazují samozřejmě pak ty další zákony, jako zákon o státní sociální podpoře, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a tak dále a tyto zákony už pracují prostě vlastně s tím, co bylo v tom prvém zákoně, tedy v tom zákoně o Úřadu práce České republiky, jaksi řečeno k té kartě, k té sKartě. To ten prvotní problém je v tomto zákoně a ten zákon musí být buď zrušen Ústavním soudem a nebo může být samozřejmě zrušen zákonem, který přijme nově parlament.

Říká senátorka za Stranu zelených Eliška Wagnerová. Děkujeme za váš čas a hezký večer.

(Visited 1 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. No a je to tady. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Převedeno do jasné terminologie. Stát teoreticky tedy ušetří na vyplácení dávek a zároveň lidem zacpe pusu tím, že jim přece Česká spořitelna nabízí doručování peněz až domů. Tak na co si lidé stěžují? 🙂

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.