Jurečka: Dávky nesmí být životním stylem

Marian Jurečka

CNN Prima News 

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu /ANO/
——————–
Tak rozhodně souhlasím s panem ministrem, že ten, kdo má byt, rekreační nemovitost a jedno auto a nemůžeme samozřejmě testovat, jestli to auto stálo, já nevím, půl milionu, 100 000 nebo milion, to už prostě jakoby na cíl těch úředníků, tak tam já s tím souhlasím. Člověk, který například vypadne z práce u nás na severní Moravě a jde na Úřad práce, aby si tam zažádal o nějakou dávku, tak já se domnívám, že by měl mít nějakou dobu hájení třeba 23 měsíce proto, aby mohl dostávat dávky v nezaměstnanosti, tehdy nemusel prodat. Vzpamatoval se z toho šoku, začal si hledat práci. Rozumím tomu. Samozřejmě, že pan ministr to dělá pro ty, kteří jsou dlouhodobě už třeba několik generací opravdu jakoby nezaměstnaní, mají zdravé ruce, zdravé nohy, třeba neposílají své děti do školy atd. ale fakt záleží všechno na těch detailech. Já vždycky podezřívám pana ministra, že on vždycky PR každý týden s nějakou novou tiskovou konferenci, ať jsou to ty čtyři dávky, příspěvek na péči, za další týden změny v zákoníku práce atd. ale vlastně není dohromady nic uděláno do toho detailu, protože potom se všechno dopočítává na to ministerstvu, vlastně se řekne, že až na konci března se budou vědět detaily spojení tady těchto čtyřech dávek v jednu a ono se na to velmi těžko reaguje, protože potom ty výpočty už záleží prostě na těch konkrétních detailech, například pokud přídavek na dítě by měl mít nějakou v rámci té komponenty násobek třeba 1,4. Tam, tuším, jsme se bavili, tady člověk počítá, jak se do toho dostane třeba 80 % dětí. A pokud teda chceme tu byrokracii nějakým způsobem zužovat, tak já se ptám, proč už to nemůže být teda třeba plošná dávka, když musíme 80 % dětí v naší, v naší populaci jakoby dávkovat.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Individuálně, pane ministře, zneužívání sociálních dávek, to je moto politiků, které slyšíme a slyšíme ho i od vás. Má to být tento cíl, nicméně všechny ty věci se dají obcházet, i ty majetkové testy. Lidé mohou přepisovat svůj majetek, převádět své úspory někam, nemusí je mít v bance, na účtu. Je to opravdu cesta, jak zabránit zneužívání dávek.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Já jsem přesvědčen, že to, co teď po 30 letech děláme na MPSV a ta revize dávek je opravdu připravovaná, už déle než rok počítáme opravdu na základě reálných dat a pro mne je cílem to, aby opravdu dávky nebyly životním stylem, dávky prostě mají být opravdu směřovány tam, kde ti lidé mohou pracovat, nepracují a toto chceme měnit, aby ten systém fungoval jako trampolíny. A co chci ještě doplnit.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Není přece reálné zjistit, jaký kdo má majetek opravdu transparentně? To přece nemůže vědět ani ministerstvo, ani úřad.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Díky digitalizaci se velmi dobře podíváme na to, třeba, kolik v té domácnosti u dospělých osob na 18 let je třeba registrovaných aut. To fakt jako pro nás není takový problém se na to podívat a umíme se díky digitalizaci jako jasně i podívat, třeba právě i ty věci, které jsme zmiňovali ve vztahu ke katastru nemovitostí. Ale co je pro mě naprosto jednoznačné, neoddiskutovatelné, prostě já se chci zaměřit zhruba na těch 50, 60 000 lidí, které sledujeme, že prostě v tom systému jsou, přitom by mohli pracovat, nepatří mezi ty zranitelné skupiny, protože ten systém bude pamatovat na zranitelné skupiny. Chci ještě předeslat, jo, a u těchto lidí prostě chceme říct, ale jestli si nezaměstnaný déle, jak šest měsíců, tak tady bude aktivizační plán, my tě budeme chtít rekvalifikovat, dovzdělat, vrátit na trh práce, případně minimálně alespoň udržet své pracovní návyky nebo je obnovit díky veřejné službě. Budeš prostě člověkem, který pro obec, pro město nebo případně pro neziskové organizace bude jednat o tom, aby to bylo třeba ve spolupráci se státními podniky. My prostě tě budeme aktivizovat, nemůžeš prostě sedět doma, nedělat nic a jiný daňový poplatník na tebe vydělává, prostě dávka nemůže být životní styl.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Pane poslanče, donutí, to, donutí to lidi, kteří dneska raději pobírají dávky, než by šli do práce opravdu pracovat a podílet se na vytváření hodnot v Česku.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu /ANO/
——————–
Já doufám, že ano, protože my máme vlastně jeden bilion, vlastně, to jsou čísla z října minulého roku v šedé ekonomice, kde se vlastně jako ti lidé pohybují a zároveň někteří z nich jsou skutečně ti, kteří pobírají, pobírají dávky, to, že se zneužívají dávky u nás v České republice, tak to je opravdu jakoby nadnesený argument, protože opravdu to je jakoby minimum, minimum těch lidí, tam opravdu jde o práci načerno atd. pokud ale tady pan ministr říká podle mě jako špatný příklad, někdo vlastní prostě pět bytů, tak to je záležitost finanční správy, to není záležitost Úřadu práce, protože když má někdo pět bytů, tak musí dávat daňové přiznání z jejich pronájmů a prostě porušuje už teď v tuto chvíli zákon a měl by se na něho prostě došlápnout Finanční úřad, takže to není vlastně otázka toho, že někdo něco vlastní. A ještě vlastně nějak participuje na tom dávkovém systému, tam jde o to, jakým způsobem ty lidi motivovat k tomu, aby do té práce šly, aby děti vodily do školy, abychom zpřetrhali ten generační problém opravdu těch, kteří jsou na těch dávkách z generace na generaci, my, co se na tom jakoby líbí, tak to je, že se tam smazávají tzv. body zlomu. To znamená, že vlastně, když se podíváme na tu křivku, tak ten člověk, který třeba dostal u příspěvku na bydlení, já nevím, 40 Kč a měl teď 40 Kč nárok, tak samozřejmě do toho nešel, protože se mu to nevyplatilo. Tak v tuto chvíli se opravdu ty body zlomu smazávají, a to si myslím, že je velmi prospěšné právě na tom, co MPSV díky paní Jirkové a těm ostatním připravuje.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Pánové, dovolte mi ještě se zastavit u jedné, u jednoho té změny, u jednoho toho nařízení, pane ministře. Lidé, kteří pracují s lidmi, kteří pobírají sociální dávky z různých neziskových organizací, například z institutu pro sociální inkluzi upozorňují na super slabiny té super dávky a vadí jim, že rodina, respektive dítě by mělo přijít o tu dávku, příspěvek na dítě, pokud rodina zanedbává tu školní docházku, ano, zjednodušeně to, že dítě neposílá rodina do školy, mají to za to, že stát teď potrestá dítě za to, že má nezodpovědné rodiče.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Řekněme si, kdo dneska nejvíc trestá to dítě, tak to je ten nezodpovědný rodič, každý z nás, když jsme rodiče, máme povinnost a nikdo o ní v zásadě nevedeme polemiku, aby naše děti chodily do školy, abysme zabezpečili školní docházku a my tady jasně říkáme, my tady bude motivovat, my to rodiče motivujeme, my mu dopředu říkáme, toto bude něco, co bude pro nás opravdu dalším důležitým prvkem té revize a dopředu to jasně transparentně říkáme, my k tomu samozřejmě vytvoříme ještě další podpůrné služby v tom sociálním systému i z hlediska sociální primární prevence v terénu. Toto není jenom, i změna nějakých parametrů. K tomu bude zákon o podpoře bydlení, k tomu bude zákon o integrovaném sociálním podniku, k tomu bude práce lidí, kteří budou pomáhat s primární prevenci právě třeba u rodičů, kteří mají nízké rodičovské kompetence, aby právě toto dokázali jsme pomoci, řešit, takže já to předkládám jako vícero věcí, které spolu musí tvořit ten ekosystém, protože samozřejmě nestačilo by jenom změnit pár čísel, pár koeficientů, zdigitalizovat ten systém, my potřebujeme, aby opravdu i v tom terénu reálně jsme byli schopni pomáhat více tam, kde ta pomoc opravdu přinesl ten smysl a dneska si řekněme na rovinu primární prevence v České republice, to znamená, ta opravdu terénní práce s těmi klienty není na takové úrovni, jako bychom potřebovali. Takže moje odpověď pro tyto lidi, kteří mají tyto obavy. A říkám, vždycky si s vámi dát, sednu a vysvětlím vám ten komplex opatření, s které s tím budou spojeny. Já, když tam mluvím o aktivizačním plánu, to není jenom o tom pracovat třeba v rámci veřejné služby jako první krok a jít se vzdělávat, ale já tam pracuju s tím, abysme ty lidi dostali do dluhových poraden, do systému oddlužení z dluhových pastí, aby měli vlastně důvod se opravdu vrátit na ten oficiální pracovní trh, jo, tak to jsou další věci, které nemáme na to tady často všechno popsat, ale to není jenom prostá změna, pár čísel a pár koeficientů.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Děkuju, pane poslanče. Šlo mi o to, jestli neposílá dítě do školy, není normální, jde mi o to, jestli se ta rodina nedostane ještě do hlubších problémů, když přijde o peníze, prostě, jestli to dítě nebude na tom ještě hůř.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu /ANO/
——————–
Pan ministr, on tady jako chytá samozřejmě jako několik zajíců najednou, které spolu moc jakoby nesouvisí. Pokud se, pokud se neposílá dítě do školy, tak primárně tam zasahuje škola a říká, tady nám nechodí tento Žák do školy. Říká to ospodu orgánu sociálněprávní ochrany dětí, který okamžitě jde do té rodiny a tam zjišťuje, co se vlastně děje a proč to dítě do školy nechodí a má další jakoby postupy to s Úřadem práce, co moc jakoby do činění. Ani s tím dávkovým systémem, systémem nemá, pokud se týká celé té, toho ekosystému, těch různých opatření, koncepcí, sociální práce atd. tak samozřejmě, že se bude muset posílit ta sociální práce přímo například v těch lokalitách, o kterých my mluvíme, že jsou vyloučené, a to skrze opravdu jako neziskový sektor, který tam pracuje v té přímé péči, tam nechodí úředníci Úřadu práce, moc na to nemají v tuto chvíli čas, naopak se na úřadech práce propouští díky tomu, co tam pan ministr vymyslel a opravdu nejsou to jenom neobsazená místa, ale i obsazená místa, takže tam je potřeba prostě zapojit spoustu různých komponentů a udělat koncepční řešení toho, co pan ministr vymýšlí, ale prozatím opět mě jsme měli jenom PR tiskovou konferenci s tím a že na konci března se dozvíme detaily, takže ono to je jakoby celkem těžké na to reagovat. A i když ty detaily nevíme, tak nerozumím tomu, že aby to tady máte, jsou tam vypočítána nějaká čísla právě u těch jednotlivých rodin a nevím, jak k tomu ministerstvo došlo, když ještě samo neví, jak se bude majetkově testovat, kdo a jaké komponenty budou právě vypočítávány krát u komponentů. Dítě u bydlení, u toho pracovního bonusu.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Ať je to fér, než ukončím to téma, pane ministře, jenom stručně, ty modelové příklady, které jste vy ukazovali na tiskové konferenci a diváci je viděli, jak jste k nim došli.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Ty vycházeli právě z toho, co už dnes opravdu jsme deklarovali jako principy, my jsme vlastně u mnoha z těch principů už řekli poměrně i podrobná data, když se díváme na tu otázku, které jsou tu. Násobky životních minim a podobně. Myslím si, že kolegům z opozice ano i SPD v minulém týdnu byly představeny už velmi jako podrobnější pohledy na to, co za těmi úvahami, za těmi výpočty jsou konkrétní parametry a samozřejmě vždycky to tak je, že vlastně i v průběhu třeba toho mezirezortního připomínkového řízení se ty konkrétní parametry ladí, ale prostě já tady nesouhlasím s tím, že bychom tyto věci neměli promyšlené. Opravdu my jsme v průběhu loňského podzimu měli na jednáních desítky lidí, kteří jsou z oblasti krajské komunální politiky, sociální, sociální práce v Ústeckém, Karlovarském kraji, v Moravskoslezském kraji, dneska už vlastně i s mnoha jiným kraji, takže není to jenom debata s opozicí. My se opravdu bavíme i s tím terénem a samozřejmě nasloucháme, pokud přichází ještě relevantní argumenty, jak to třeba doladit, jak to upravit, tak samozřejmě tomu nasloucháme.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Pánové, děkuju, pane ministře, pane poslanče, děkuju.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.