Kdy máte nárok na předdůchod

Abyste mohli pobírat předdůchod, je třeba splnit podle serveru www.odchod-do-duchodu.cz celkem čtyři základní podmínky: 1. založené doplňkové penzijní spoření, 2. dosažení „předdůchodového věku“, 3. dostatek naspořených úspor, 4. dosažení určité doby spoření.

Založené doplňkové penzijní spoření

První podmínkou je uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností. Pokud nemáte založené doplňkové penzijní spoření, nemáte nárok na předdůchod. Spoření si můžete založit u penzijních společností, které naleznete v přehledu Ministerstva financí. Je zcela na vás, zda si některou z nich vyberete a zda smlouvu o spoření uzavřete. Předdůchod není dávka financovaná státem, stát jen přispívá k vašim vlastním úsporám, které si spoříte u penzijní společnosti. Protože je spoření dobrovolné, nemůžete předdůchod po nikom požadovat, pokud si nespoříte. Jinak řečeno, předdůchod si hradíte převážně z vlastní kapsy.

Malá terminologická poznámka, tzv. předdůchod je novinářský, ne právnický či ekonomický pojem. Předdůchod je však již zažitým termínem pro specifickou výplatu dávek ze zmíněného penzijního spoření, které mají při splnění jistých podmínek vliv na výpočet budoucího starobního důchodu. Pokud tedy v článku hovoříme o výplatě předdůchodu, máme na mysli výplatu naspořených peněz z penzijního spoření při splnění zákonem daných podmínek, které níže vysvětlujeme.
Dosažení předdůchodového věku

Druhou podmínkou pro výplatu předdůchodu je dosažení věku o pět let nižšího, než tzv. obecný důchodový věk, tj. věk, kdy zpravidla vzniká nárok na řádný (nekrácený) starobní důchod od státu.

U mužů se počítá obecný důchodový věk standardně. U žen je však výpočet neobvyklý. Jako obecný důchodový věk se pro potřeby předdůchodu bere důchodový věk muže stejného data narození. Například žena narozená 31.3.1958, která vychovala dvě děti, dosáhne věku možného pro výplatu předdůchodu 31. 1. 2017. Muž stejného data narození dosáhne obecného důchodového věku 31. 1. 2022, věk o pět let nižší je 31. 1. 2017.

Tento věk pro muže i ženy dále nazýváme jako tzv. předdůchodový věk. Rozdíly v důchodovém (i předdůchodvém) věku mužů a žen jsou zcela setřeny až u ročníku 1975, pro který jsou ovšem předdůchody teprve vzdálenou budoucností. Na předdůchodvý věk ženy tedy nemá vliv počet vychovaných dětí ani jejich datum vzniku nároku na nekrácený starobní důchod.

V letošním roce mohou začít využívat předdůchod ženy i muži narození například v roce 1954, obecný důchodový věk totiž vzniká mužům narozeným v tomto roce v letech 2017/2018. Pobírat předdůchod po dosažení obecného důchodového věku, zpravidla i den vzniku nároku na nekrácený starobní důchod, nemá skoro žádný smysl. Ženy narozené v roce 1954 dosáhnou obecného důchodového věku nejpozději v roce 2017, pokud nevychovaly žádné dítě, pobírat předdůchod mohou tedy max. 4 roky, od letošního roku 2013 – 2017. Pokud by vychovaly např. dvě děti, dosáhnou důchodového věku nejpozději v roce 2014, na případný předdůchod tedy zbude ještě méně času. Momentálně ženy mohou předdůchod (smysluplně) využít po kratší dobu než muži.

Poznámka: Pokud jste nezískali dostatečnou dobu důchodového pojištění, může vám vzniknout nárok na řádný starobní důchod později, než je běžné. Avšak na pobírání předdůchodu to nemá vliv. Ten můžete pobírat od stejného data, jako Vaši vrstevníci, kterým vzniká nárok na nekrácený starobní důchod standardně.

 

Dostatek naspořených úspor v doplňkovém penzijním spoření

Máte již založené doplňkové penzijní spoření a dosáhli jste potřebného věku pro výplatu předdůchodu. Zákon však předpisuje další podmínky, které musíte splnit, aby čerpání naspořených peněz mohlo být hodnoceno jako předdůchod a mělo vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.

1) Předdůchod se musí vyplácet po měsících. Zákon pro čerpání předdůchodu předpisuje, že každá měsíční splátka předdůchodu (rozumějte měsíční čerpání z naspořených peněz) musí dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy za kalendářní rok předcházející první splátce. Tzn., pokud vám začne být předdůchod vyplácen v roce 2013, rozhodující je průměrná mzda za rok 2012, která činí 24 408 Kč měsíčně, z toho 30 % je 7 323 Kč. Údaje platné pro následující roky bude možno vyčíslit přesně vždy až v první polovině prosince. Čerpat předdůchod je možné z veškerých naspořených peněz z Vašich příspěvků, státních příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a jejich zhodnocení penzijní společností.

2) Další podmínkou je, že minimální délka čerpání předdůchodu musí být dva roky. Při zahájení jeho výplaty v roce 2013 tak potřebujete mít naspořeno alespoň 175 752 Kč (7323 Kč ∙ 24 měsíců). Tuto částku musíte mít naspořenou při zahájení čerpání předdůchodu.

Může se stát, že tak vysokou částku ve vašem penzijním spoření nebudete mít naspořenou. Během spoření můžete však bez dalšího poplatku požádat o změnu výše příspěvku, nelze žádat ke zpětnému datu. Díky tomu je možné, abyste si kdykoli, i když spoříte po malých částkách, na spoření doplatili jednorázově jakoukoli vysokou částku, např. z dědictví. Výše vložených prostředků není nijak omezena.

3) Další zákonnou podmínkou je, aby měsíční čerpání předdůchodu bylo sjednáno v neklesající výši. Jaká je výše první splátky, alespoň v takové výši musí být i všechny ostatní. Zvýšení měsíčního čerpání zákon nebrání. Dále zákon požaduje, aby předdůchody byly vypláceny měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit.

4) Poslední podmínkou je minimální délka spořicí doby. Tou je dle zákona doba placení příspěvku, ať už Vámi osobně nebo zaměstnavatelem za Vás. Zákon požaduje, aby tato doba trvala minimálně 5 let. Existuje výjimka v případě pobírání invalidního důchodu III. stupně, v tomto případě stačí spořit jen 3 roky ke dni podání žádosti o výplatu předdůchodu.

Pokud jste penzijní smlouvu uzavřeli před rokem 2013, šlo o tzv. penzijní připojištění. Rozdíly oproti doplňkovému penzijnímu spoření nebudeme popisovat dopodrobna, zásadní je však ten, že z penzijního připojištění nelze předdůchod vyplácet. Pokud máte tedy smlouvu sjednanou před několika lety, musíte se svou penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, na základě které se vaše úspory převedou ze starého penzijního připojištění (tzv. transformovaného fondu) do nového režimu spoření. Tento převod podle odhadů bank může trvat několik měsíců. Délka spořicí doby se vám však bude sčítat i za dobu, kdy jste měli založené penzijní připojištění.

Jan Bednář, Martin Kohoutek
www.odchod-do-duchodu.cz
www.finexpert.cz

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.